ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Kontrole w 2017

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-05 12:45:50 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-05 12:48:15 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp.
Jednostka kontrolująca
 
Przedmiot kontroli
Termin kontroli
 
UWAGI
od
do
 
 
1.
 
 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 
 
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej w Powiecie Nowomiejskim
 
 
 
 
25.01.2017 r.
 
 
 
10.03.2017 r.
 
dokumentację
z przebiegu oraz
efektów kontroli
można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (pok. 37)
 
 
 
2.
 
 
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
w Olsztynie
 
 
 
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji zadań własnych powiatu i zadań zleconych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 
 
 
 
15.02.2017 r.
 
 
 
 
17.02.2017 r.
 
dokumentację
z przebiegu oraz
efektów kontroli
można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (pok. 37)
 
 
 
3.
 
 
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
w Olsztynie
 
 
 
Rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N Kisielice-Biskupiec”
 
 
 
12.04.2017 r.
 
 
 
12.04.2017 r.
 
dokumentację
z przebiegu oraz
efektów kontroli
można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (pok. 37)
 
 
 
4.
 
 
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Realizacja zadań wynikających z umów w sprawie dofinasowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, na które decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazane zostało dofinansowanie ze środków PFRON
 
 
 
 
 
30.06.2017 r.
 
 
 
 
30.06.2017 r.
 
dokumentację
z przebiegu oraz
efektów kontroli
można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (pok. 37)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
w Olsztynie
 
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w szczególności:
 • ewidencja zasobu i innych nieruchomości Skarbu Państwa,
 • sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
 • sprzedaż nieruchomości, zamiana oraz darowizna,
 • oddawanie w użytkowanie wieczyste,
 • oddawanie w trwały zarząd i jego wygaszanie,
 • zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze umów obligacyjnych: dzierżawa, najem, użyczenie,
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa,
 • tryb załatwiania złożonych wniosków o wywłaszczenie oraz prawidłowość formalnoprawna wydawanych decyzji  w sprawach wywłaszczeń,
 • ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.09.2017 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
25.10.2017 r.
 
 
 
 
 
dokumentację
z przebiegu oraz
efektów kontroli
można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (pok. 37)
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Odział w Elblągu
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.10.2017 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.10.2017 r.
 
 
 
 
 
dokumentację
z przebiegu oraz
efektów kontroli
można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (pok. 37)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
w Olsztynie
 
Prawidłowość wykonywania przez Starostę Powiatu nowomiejskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pod względem legalności, których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 3,8 i 10 oraz art. 30 ust. 1,3-5, art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 2, art. 38 ust. 2, art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1-4 i 7, art. art. 45 ust. 1 i 3, art. 46 ust. 1-3, 6-7, art. 96 ust. 2 pkt 2, art. 97 ust. 1, art. 99 ust. 1-2, art. 102 ust. 1, art. 103 ust. 1 i 3 oraz art. 109 ust. 1-4b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 627 ze zm.) w związku z art. 127 pkt 6 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668 ze zm.) i art. 94 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.) w związku z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.10.2017 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.10.2017 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dokumentację
z przebiegu oraz
efektów kontroli
można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (pok. 37)
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Sonnenfeld Data wytworzenia informacji: 2018-02-05 12:42:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Sonnenfeld Data wprowadzenia do BIP 2018-02-05 12:45:50
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Andrzejczak Data udostępnienia informacji: 2018-02-05 12:48:15
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Andrzejczak Data ostatniej zmiany: 2018-02-05 12:50:43
Artykuł był wyświetlony: 156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu