ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVII/273/2017

Szczegóły informacji

XXXVII/273/2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVII/2017

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2017-09-28

Data podjęcia/podpisania: 2017-09-28

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2017-09-28

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r. ze zmianami

Na podstawie:

Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 1.944.413 zł.
Plan dochodów po zmianie – 44.827.476,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:
dochody bieżące – 35.627.691,85 zł,
dochody majątkowe – 9.199.785 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 1.944.413 zł.
Plan wydatków po zmianie – 48.724.676,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zmniejszenia o kwotę 14.987 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.529.201,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 5
6. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 33.075.860,85 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.140.794,03 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 7.643.858,03 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 727.581,85 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.134.564,94 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 861.020 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 41.860 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 526.182 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 15.648.816 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 14.643.816 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.005.000 zł.
7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 9.019.021zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyla informację: Sebastian Kiński Data wytworzenia informacji: 2017-10-06 11:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Wiśniewski Data wprowadzenia do BIP 2017-10-06 11:35:22
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Andrzejczak Data udostępnienia informacji: 2017-10-06 11:46:23
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Andrzejczak Data ostatniej zmiany: 2017-10-06 11:46:23
Artykuł był wyświetlony: 199 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu