ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informacjęAkt prawny: 131/687/2018

Szczegóły informacji

131/687/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: 131/2018

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2018-01-30

Data podjęcia/podpisania: 2018-01-30

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2018-01-30

Tytuł aktu:

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie”

Na podstawie:

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 19 ust. 2 i 3, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.  Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie”.
§ 2. W skład komisji do przeprowadzenia postępowań wchodzą :
1.    Przewodniczący –  Katarzyna Trzaskalska
2.    Zastępca przewodniczącego – Wojciech Umiński
3.    Sekretarz – Alina Banaszewska
4.    Członek komisji – Jolanta Jamroży
5.    Członek Komisji – Aneta Sonnenfeld
§ 3. Członkowie komisji zobowiązani są wykonywać wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przepisami szczegółowymi.
§ 4. Członkowie komisji zobowiązani są wykonywać wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne  zgodnie z „Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp”” oraz wytycznymi dotyczącymi „Organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej” obowiązującymi w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 5. Po zakończeniu postępowania komisja przetargowa przekazuje kompletną dokumentację przetargową komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za zamówienia publiczne.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  Kierownik zamawiającego powołuje „komisję przetargową” do przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Kubacka Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 12:15:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Ochlak Data wprowadzenia do BIP 2018-01-31 12:25:45
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Andrzejczak Data udostępnienia informacji: 2018-01-31 12:25:47
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Andrzejczak Data ostatniej zmiany: 2018-04-05 07:45:03
Artykuł był wyświetlony: 126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu