ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-02-14 2018-02-23 12:00:00 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z „Termomodernizacją budynku Domu Dziecka w Pacółtowie”. ogłoszony
 • Zapytanie ofertowe - inspektor nadzoru - Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie (PDF, 739.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do zaproszenia - oferta (DOCX, 45 KiB)
 • Załącznik nr 2 do zaproszenia - wykaz osób (DOCX, 44.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do zaproszenia - wzór umowy (DOCX, 57 KiB)
2 2018-01-30 2018-02-20 11:00:00 Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie ogłoszony
 • Ogłoszenie (DOCX, 30.4 KiB)
 • GM.272.2.1.2018 - SIWZ (DOCX, 102.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 17.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 17 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór umowy (DOCX, 75.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - dokumentacja projektowa wielobranżowa (ZIP, 10.6 MiB)
 • Załącznik nr 7 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ZIP, 14.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - przedmiar robót (ZIP, 1 MiB)
 • Załączniki nr 1-2 na wezwanie – wykaz robót, wykaz osób (DOCX, 20.1 KiB)
 • Załączniki nr 3 na wezwanie - oświadczenie (DOCX, 14.4 KiB)
 • Informacja o zmianie ogłoszenia (PDF, 361.4 KiB)
 • Informacja o zmianie SIWZ (PDF, 263.7 KiB)
 • Zmiana SIWZ (DOCX, 104.9 KiB)
 • Zmiana załącznika nr 5 do SIWZ - wzór umowy (DOCX, 77.9 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu