ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zmiana dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej - 28.04.2023

Informacja ogłoszona dnia 2023-04-27 13:18:36 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Nowomiejski informuje, że dnia 28.04.2023 r., w godzinach od 12.00 do 16.00 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, poza lokalem punktu.
Aby skorzystać z porady należy:
  • wysłać informację na adres e-mail: lub
  • zadzwonić pod numer telefonu 56 472 42 20,
wskazując inicjały osoby, która chce skorzystać z porady oraz dostępne środki porozumiewania się na odległość – poczta elektroniczna (adres e-mail) lub telefon (numer telefonu). Osoba uprawniona nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
Jednocześnie informuję, że pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis. W związku z powyższym  przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba ubiegająca się o pomoc musi dostarczyć niżej wymienione dokumenty:
1. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo:
  • oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
  • oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
2. Informacje niezbędne do udzielania pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Skany powyższych dokumentów należy przesłać na adres: .
Po udzielonej poradzie, osobę uprawnioną informuje się, o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej pomocy drogą elektroniczną na adres mailowy .
Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub telefonicznie pod numerem telefonu: 56 472 42 27.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-27 13:18:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-27 13:18:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-27 13:19:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony