ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych radnych powiatu nowomiejskiego

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-30 10:07:39 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO informuje się, że: 
Administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Nowomiejski z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego tj. w celu realizacji obowiązków ustawowych polegających w szczególności na: 
 • prowadzeniu rejestru uchwał zarządu i rady powiatu oraz publikowaniu uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu – na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • prowadzeniu wykazu radnych (wypłacie diety, dokonywaniu zwrotu kosztów podróży służbowej, sporządzeniu informacji o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R), powiadamianiu o terminach pracy rady, dostarczaniu materiałów na sesje rady oraz materiałów związanych z działalnością radnych w komisjach) – na podstawie art. 21 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz  statutu Powiatu Nowomiejskiego  w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • publikowaniu oświadczeń majątkowych radnych powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej – na podstawie art. 25c, art. 25d ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
 • składaniu zawiadomienia (imiennego wykazu osób reklamowanych od pełnienia czynnej służby wojskowej) w ramach reklamowania z urzędu – na podstawie art. 116 ust. 3 -5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.) oraz par. 4 pkt. 3 rozp. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 210, poz. 2136 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa: operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej, właściwym urzędom skarbowym, Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Ostródzie oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi zawarto umowy, gwarantujące bezpieczeństwo Państwa danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ponadto z uwagi na pełnioną przez Panią/Pana funkcję publiczną, Pani/Pana dane oraz część jawna oświadczenia majątkowego zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Nowomiejskiego. 
 1. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a po tym czasie – przez okres:
  wieczysty - w przypadku prowadzenia rejestru uchwał zarządu i rady powiatu;
  5 lat - w przypadku prowadzenia wykazu radnych;
  6 lat - w przypadku składanych przez radnych oświadczeń majątkowych;
  10 lat -  w przypadku składania zawiadomienia w ramach reklamowania z urzędu;
  zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania może ulec zmianie w związku ze zmianami przepisów prawa.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu realizacji swoich praw można się kontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Anzel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-30 10:07:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-30 10:07:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-30 10:26:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
614 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony