ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim

Informacja ogłoszona dnia 2022-02-23 14:05:13 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.) zwany dalej jako "RODO" informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim  jest Starosta Nowomiejski z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,13-300 Nowe Miasto Lubawskie
1) W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych mail:  .
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Starosty Nowomiejskiego  wynikających z przepisów prawa:
a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
e) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
f) ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
g) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy - Prawo budowlane
h) rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
i) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
j) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
4) Podanie Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty  upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora oraz w celu realizacji zadań.
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, do których zostały zebrane, a także po jego zrealizowaniu, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7) W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Pani/Pana  danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 ROD
7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
8) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią /Pan zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że wynika ten obowiązek z przepisów prawa.
11) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Anzel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-23 14:05:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-23 14:05:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-23 14:08:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
638 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony