ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna dotycząca uchodźców, którym udzielana jest pomoc humanitarna, przebywających na terenie Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy

Informacja ogłoszona dnia 2022-03-31 11:13:27 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim dla uchodźców, którym udzielana jest pomoc humanitarna, przebywających na terenie Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy.
Na  podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim.
1.
Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych
Administratorem Danych Osobowych, jest Starosta Nowomiejski , mający siedzibę w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
2.
Dane kontaktowe
Inspektora ochrony
Danych
W Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie pod adresem ADO (13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 1), bądź e-mail:
3.
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwo zgody i jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Staroście Nowomiejskiemu.
Podane przez Państwo dane wykorzystane będą w celu udzielenia Państwu pomocy humanitarnej w związku z przebywaniem na terenie Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy; zadania te Starosta Nowomiejski  realizuje w związku z koniecznością zapewnia współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie warmińsko-mazurskim  i kierowania ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia oraz zagrożeniom bezpieczeństwa państwa i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz w ramach zarządzania kryzysowego, w związku z koniecznością wykonywania zadań polegających na kierowaniu, monitorowaniu, planowaniu, reagowaniu i usuwaniu skutków zagrożeń na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.
4.
Zakres przetwarzanych danych
Obejmuje wszelkie dane osobowe, które Państwo podaliście, w szczególności:
imię i nazwisko, numer telefonu, numer dokumentu tożsamości (np. paszportu), data urodzenia, miejsce zakwaterowania oraz inne dane, w tym szczególne kategorie danych, jeśli takie zostały podane; zakres przetwarzanych danych obejmuje również dane osób będących pod Państwa opieką.
5.
Sposób zbierania danych osobowych
Dane osobowe, zostały przekazane przez Panią/Pana osobiście lub za pośrednictwem innych osób, które je przekazały poprzez pocztę elektroniczną lub ustnie.
6.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane jednostkowym administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjom im podległym, jak również podmiotom, którym powierzono przetwarzanie takich danych, a dodatkowo firmom, organizacjom pozarządowym lub osobom prywatnym, jeśli te podmioty lub osoby zaoferowały pomoc w zakresie zakwaterowana, transportu, tłumaczenia lub jakąkolwiek inną pomoc, która została zaoferowana w związku z celem przetwarzania takich danych; w uzasadnionych przypadkach dane mogą również zostać przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (np. Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców – UNHCR i inne).
7.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami o archiwizacji obowiązującymi w Rzeczypospolitej.
8.
Prawo osoby której dotyczą dane osobowe
Ma Pani/Pan prawo do: do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na podany w niniejszej klauzuli informacyjnej adres kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych lub listownie na adres siedziby Starosta Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim  W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podanie Staroście Nowomiejskiemu  danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia Państwu pomocy humanitarnej.
10.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Dotyczące Pani/Pana decyzje nie są oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Anzel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-31 11:13:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-31 11:13:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-23 18:16:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
638 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony