ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna dotycząca spraw załatwianych milcząco

Informacja ogłoszona dnia 2022-05-10 14:53:38 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) zwany dalej jako "RODO" informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim  jest Starosta Nowomiejski z siedzibą  w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13 -300 Nowe Miasto Lubawskie.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych mail:  .
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwiania spraw milcząco wynikających z wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz na podstawie art. 122a – 122h ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego - zwane dalej (k.p.a.).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) podmioty  upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora oraz w celu realizacji zadań.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Pani/Pana  danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO;
  f) osoby będące stroną postępowania zgodnie z art.73 k.p.a. w zakresie wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.
 6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Nie podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych przepisami prawa, może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz nie będą profilowane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Anzel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-10 14:53:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-10 14:53:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-23 18:15:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
601 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony