ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-09-23 13:54:43 przez Krzysztof Andrzejczak

Informacja o konsultacjach

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”, z możliwością zgłaszania opinii i uwag do wyżej wymienionego Projektu, w postaci ankiety , w formie pisemnej  na adres:  Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektronicznej (na adres  lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP) w terminie do dnia 4 października 2021 roku.

Zaproszenie na konsultacje

W związku z opracowywaniem projektu „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”  Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w a rt. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się  1 października 2021 roku  o godzinie 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1 (pokój nr 15). W związku sytuacją epidemiologiczną COVID-19 bardzo prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności podczas spotkania.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony