ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-30 11:22:55 przez Krzysztof Andrzejczak

Starosta Nowomiejski

Edward Żuralski
Starosta Nowomiejski
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
telefon: 56 472 42 20
email: 

Kierownikiem Starostwa jest Starosta, kierujący urzędem według zasad jednoosobowego kierownictwa i ponoszący odpowiedzialność za wyniki pracy Starostwa.
2. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Starostwa, koordynowanie działań komórek organizacyjnych Starostwa i organizowanie ich wzajemnej współpracy,
2) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań,
3) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Starostwa,
4) upoważnianie pracowników Starostwa do załatwiania w imieniu Starosty indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych,
postanowień i zaświadczeń,
5) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy,
6) realizacja polityki kadrowej w Starostwie,
7) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przepisami prawa, uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
8) wydawanie zarządzeń i pism okólnych,
9) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad kierownikami komórek organizacyjnych i komórkami organizacyjnymi,
10) kierowanie bieżącymi sprawami Starostwa i reprezentowanie go na zewnątrz,
11) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu,
12) udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

Wicestarosta Nowomiejski

Iwona Mrozińska
Wicestarosta Nowomiejski
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
telefon 56 472 42 20
e-mail: 
 
Do zakresu zadań i kompetencji Wicestarosty należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań w zakresie określonym przez Starostę,
2) w czasie nieobecności lub niemożności wykonywania zadań przez Starostę sprawowanie jego funkcji w zakresie uregulowanym przepisami prawa,
3) sprawowanie nadzoru nad:
a) Wydziałem Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych,
b) Wydziałem Komunikacji i Transportu,
c) Wydziałem Oświaty, Kultury i Promocji, d) Wydziałem Środowiska i Rolnictwa.

Skarbnik Powiatu

Sebastian Kiński
Skarbnik Powiatu
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

telefon: 56 472 42 15
e-mail:
 
Skarbnik Powiatu pełni jednocześnie funkcję naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów oraz głównego księgowego budżetu powiatu.
2. Do zadań Skarbnika Powiatu należy w szczególności,
1) nadzorowanie pracy Wydziału Budżetu i Finansów,
2) zajmowanie się problemami ekonomiczno-finansowymi Powiatu,
3) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,
4) wykonywanie, określonych przepisami prawa, obowiązków w zakresie rachunkowości,
5) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
6) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań majątkowych Powiatu,
7) udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
8) przekazywanie pracownikom wytycznych do opracowania informacji związanych z projektem planu budżetowego,
9) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli formalno-rachunkowej jego wykonania,
10) dokonywanie analizy realizacji budżetu i na bieżąco informowanie Zarządu Powiatu o jego wykonaniu,
11) organizowanie i czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
12) dokonywanie kontroli formalnej dokumentów finansowych,
13) przygotowywanie polityki rachunkowości i organizowanie obiegu dokumentów finansowych,
14) realizowanie zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad gospodarką budżetową oraz finansowo-księgową Powiatu,
15) uczestniczenie w pracach Zarządu Powiatu,
16) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Skarbnika Powiatu,
17) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę,
18) Skarbnik Powiatu może uczestniczyć w pracach Rady Powiatu i jej Komisji z głosem doradczym.
 

Sekretarz Powiatu

Ewa Kalisz-Górzkowska
Sekretarz Powiatu
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
telefon: 56 472 42 03
e-mail:
 
Sekretarz Powiatu pełni jednocześnie funkcję naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
2. Zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa, a w szczególności:
1) czuwa nad formą i terminowością wykonywania zadań w Starostwie,
2) koordynuje prace związane z opracowaniem aktów regulujących struktury oraz zasady działania Starostwa,
3) nadzoruje przygotowania projektów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu,
4) wykonuje inne zadania powierzone przez Starostę lub z jego upoważnienia,
5) wykonuje inne zadania zastrzeżonych dla Sekretarza Powiatu,
3. Uczestniczy w pracach Zarządu Powiatu.
4. Sekretarz Powiatu może uczestniczyć w pracach Rady Powiatu i jej Komisji z głosem doradczym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Andrzejczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-30 11:04:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-30 11:22:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-09 06:04:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony