ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Informacja ogłoszona dnia 2022-01-30 13:20:58 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawowym aktem prawnym regulującym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735).

Prawo uzyskania informacji.
Obywatel ma prawo żądać od organu administracji publicznej (urzędnika) należytych i wyczerpujących informacji o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą wpłynąć na ustalenie praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Jeżeli zapytany urzędnik nie zna danej problematyki, powinien ustalić i wskazać kompetentną osobę do załatwienia sprawy i udzielenia niezbędnych wyjaśnień.
Działania urzędu (urzędnika) powinny być tak ukierunkowane, aby strony i inne osoby nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa ( art. 9 KPA).

Terminy załatwiania spraw przez urząd.
Organ administracji publicznej, jakim jest Starostwo obowiązany jest do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki.
Sprawy, które nie wymagają zbierania informacji, dowodów lub wyjaśnień powinny być załatwione niezwłocznie w oparciu o dowody przedstawione przez stronę.
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić w ciągu jednego miesiąca, zaś sprawy skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Odwołanie od decyzji lub postanowienia do organu wyższego stopnia powinno być rozstrzygnięte w ciągu jednego miesiąca. Przedłużenie terminu może nastąpić w szczególności, gdy opóźnienie wynika z winy samego zainteresowanego.
Urząd powinien w każdym przypadku nie terminowego załatwienia sprawy powiadomić stronę, podając przyczynę zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy (art. 35 i 36 KPA).

Opłaty.
Obywatel ma prawo do uzyskania informacji na temat odpłatności związanej ze złożeniem wniosku w danej sprawie oraz jej wysokości.

I. Wpłaty dokonywane za pośrednictwem PKO Bank Polski:
 • PKO Bank Polski Oddział 1 w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
 • Agencja PKO Bank Polski, ul. 19 Stycznia 4, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
II. Wpłaty dokonywane bezpośrednio na wskazane rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim:
 • 81 1020 3583 0000 3102 0051 0859 – opłaty z tytułu rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, pozwoleń transportowych, kart wędkarskich, dzienników budowy, opłat z tytułu dzierżawy pomieszczeń itd.,
 • 17 1020 3583 0000 3002 0036 9470 – opłaty ewidencyjne,
 • 46 1020 3583 0000 3902 0011 4173 – opłaty geodezyjne,
 • 37 1020 3583 0000 3302 0053 1244 – opłaty z tytułu dochodów Skarbu Państwa.
III. Wpłaty bezgotówkowe dokonywane za pomocą kart płatniczych w Starostwie Powiatowym:
 • Wydział Komunikacji i Transportu, pokój Nr 1 (rejestracja pojazdów) znajdujący się na parterze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim,
 • Wydział Komunikacji i Transportu, pokój Nr 11 (prawa jazdy, pozwolenia transportowe) znajdujący się na parterze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim,
 •  Wydział Geodezji i Nieruchomości, pokój Nr 8 znajdujący się na parterze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
Rodzaje akceptowanych kart płatniczych obsługiwanych przez terminale płatnicze w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim:
 • System płatniczy VISA: Visa, Visa Electron, Vpay.
 • System płatniczy MasterCard: MasterCard, Debit MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
Odwołania.
Obywatel ma prawo odwołać się od decyzji wydanej przez urząd pierwszej instancji. Urząd umieszcza informację o możliwości odwołania się od decyzji. W pouczeniu urząd określa instancję, do której należy się odwołać oraz termin wniesienia odwołania.
Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, ze obywatel nie jest zadowolony z jej załatwienia.
Zaskarżanie decyzji do sądu administracyjnego.
Decyzje wydana niezgodnie z prawem można zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).
Skargę można wnosić po wyczerpaniu możliwości odwoławczych od decyzji. Na złożenie skargi zainteresowana osoba ma 30 dni od uzyskania wiadomości o decyzji.
Skargi i wnioski.
Każdy obywatel ma prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych (ministrów, wojewody) oraz do organów samorządowych ( starosty, burmistrza, wójta).
Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 63 Konstytucji RP).
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszanie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 KPA).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
-
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-30 13:20:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-30 13:20:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-30 13:20:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
725 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony