ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XLV Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

Informacja ogłoszona dnia 2022-05-19 12:33:00 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) zwołuję XLV Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 26 maja 2022 roku o godzinie 14:00 
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu. 
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
 8. Sprawozdanie ze współpracy powiatu nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.
 9. Raport o stanie Powiatu Nowomiejskiego w 2021 r.
  a) przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Nowomiejskiego w 2021 r. 
  b) debata,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim wotum zaufania.  
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021 r.
  a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 r.
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2021 r. 
  c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. 
  d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia powiatu,
  e) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
  f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  g) dyskusja,
  h) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu nowomiejskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.
  i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.   
 11. Przerwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2021 – 2034 ze zm.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XXV/160/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2021 r. ze zm.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Powiatu Nowomiejskiego.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Powiatu.
Przed sesją o godzinie 12:00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Wiśniewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-19 12:32:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-19 12:33:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-19 12:34:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony