ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

LXIII Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-11-16 14:20:48 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) zwołuję LXIII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 23 listopada 2023 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad LXIII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.
 7. Wnioski, interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/308/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2023 – 2037 ze zm.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr LI/309/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2023 r. ze zm.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu nowomiejskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do projektu pt. „Termomodernizacja budynku administracyjno – biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie założenia i nadania statutu Branżowej Szkole II Stopnia im. Noblistów Polskich wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Nowomiejski zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 r.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad LXIII Sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski
« powrót do poprzedniej strony