ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Informacja ogłoszona dnia 2024-02-09 06:00:34 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, w związku z przepisami epizodycznymi dotyczącymi roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego:
 
Oznaczenie nieruchomości
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
Forma
zbycia
Cena
nieruchomości
Numer działki
Powierz-chnia
Położenie
Księga wieczysta
321/20
321/21
0,1150 ha
0,1856 ha
Obręb Nielbark, gmina Kurzętnik, powiat nowo-miejski, woj. warmińsko-mazurskie
EL1N/000
33890/7
- nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, przylega do linii brzegowej;
- oddalona jest około 6 km od gminnej wsi Kurzętnik i około 8 km od miasta Nowe Miasto Lubawskie;
- kształt działki jest korzystny zbliżony do prostokąta, ukształtowanie terenu jest niekorzystne, znaczące zróżnicowanie wysokościowe;
- przy nieruchomości przebiega sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna;
- otoczenie nieruchomości stanowią grunty niezabudowane przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej oraz las;
- dojazd do nieruchomości drogą gruntową w odle-głości około 500 m od drogi asfaltowej;
- nieruchomość gruntowa jest zabudowana;
- zgodnie z ewidencją gruntów, rodzaj użytków:
- dla działki 321/20- Bi - 0,0120 ha LsVI - 0,0537 ha, N - 0,0493 ha;
dla działki 321/21 - Bi - 0,0338 ha, LsV I- 0,0437 ha, N - 0,1081 ha.
Zgodnie z miejscowym
planem zagospodaro-wania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XIV/143/20 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 24 czerwca 2020 r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 2MNU - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej oraz w części 1ZL - las.
 
 
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego w związku z przepisami epizodycznymi dotyczącymi roszczenia
o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - dział VIa ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-ściami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).
Cena nierucho-mości - 96000,00 zł.
(słownie: dziewięć-dziesiąt sześć tysięcy złotych)
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów zobowiązane są do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na okres 21 dni licząc od dnia 09.02.2024 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim i siedzibie Gminy Kurzętnik oraz zamieszczone na stronach internetowych Starostwa tj. Biuletynie Informacji Publicznej i https://www.powiat-nowomiejski.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Informacja  o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie internetowej.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz pod numerem telefonu: 56 47 42 221.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-09 05:59:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-09 06:00:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-09 13:39:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
43 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony