ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w obrębie Bratian gmina Nowe Miasto Lubawskie - GK.6821.1.19.2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-04-12 19:58:53 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej Kpa  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną numerem działki 270/1 o pow. 0,2160 ha (powstała z podziału działki 270), położoną w obrębie Bratian, gmina Nowe Miasto Lubawskie, która została przejęta na własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie, na podstawie Decyzji Starosty Nowomiejskiego (której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności) z dnia 8 grudnia 2023 r. Nr AB.6740.3.2.2023, zezwalającej Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Modernizacja 2 mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie", polegającą na rozbudowie DG 181030N (ul. Grunwaldzka) oraz jezdni dodatkowych wraz z budową dwóch mostów. 
Działając na podstawie art. 35 i 36 Kpa zawiadamiam, iż przedmiotowa sprawa nie może zostać załatwiona w ustawowym terminie, ponieważ tutejszy organ wystosował do stron zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego. W związku z powyższym, ze względu na dyspozycję art. 10 § 1 Kpa stronom przysługuje prawo zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie, jak również wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, sprawa zostanie rozpatrzona- w terminie do dnia 28 czerwca 2024 r.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję, iż strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać informacje na temat prowadzonego postępowania w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 1 w godzinach 7.15 do 14.30 oraz kontaktując się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim pod numerem telefonu 56 47 42 221 lub pisząc na adres: , korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub za pośrednictwem platformy ePUAP. 
« powrót do poprzedniej strony