ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Raport o stanie powiatu