ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zmiana wykazu dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja ogłoszona dnia 2020-10-05 13:37:06 przez Krzysztof Andrzejczak, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 92/2020 Starosty Nowomiejskiego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2019 Starosty Nowomiejskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2020 r.
 
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr 29/193/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (ze zmianami) zarządza się, co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu Nr 44/2019 Starosty Nowomiejskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2020 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 57/2020 Starosty Nowomiejskiego z dnia 16 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 58/2020 Starosty Nowomiejskiego z dnia 19 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 68/2020 Starosty Nowomiejskiego z dnia 25 maja 2020 r. , Zarządzeniem Nr 77/2020 Starosty Nowomiejskiego z dnia 7 lipca 2020 r. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
㤠1
W Powiecie Nowomiejskim w roku 2020 prowadzone będą dwa punkty. W punkcie Nr 1 pełnione dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. W punkcie Nr 2 pełnione dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego po dwie godziny każdego dnia. Pierwsze dwie godziny dyżuru każdego dnia udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, kolejne dwie godziny dyżuru świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Dyżury pełnione będą w lokalizacjach, dniach i godzinach określonych w poniższych harmonogramach, z zastrzeżeniem, że w dniu 5 października 2020 r. miejscem pełnienia dyżuru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 będzie Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie:
1. Punkt 1:
Lp.
Dzień tygodnia
Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych dniach tygodnia
Godziny pełnienia dyżuru w punkcie w  poszczególnych dniach tygodnia/ Informacje o rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej  
1)
Poniedziałek
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik
od 8.00 do 12.00 (Radca Prawny wskazany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu  lub osoba go zastępująca)
2)
Wtorek
Gminne Centrum Kultury 
Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
od 12.00 do 16.00 (Radca Prawny wskazany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu lub osoba go zastępująca)
3)
Środa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno
od 15.00 do 19.00 (Adwokat  wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu lub osoba go zastępująca)
4)
Czwartek
Gminny Ośrodek Kultury 
w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec
od 14.00 do 18.00 (Adwokat  wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu lub osoba go zastępująca)
5)
Piątek
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
od 8.00 do 12.00 (w godzinach od 8.00 do 10.00 Radca Prawny wskazany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu  lub osoba go zastępująca) (w godzinach od 10.00 do 12.00 Adwokat  wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu lub osoba go zastępująca) 
W zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb będzie w punkcie prowadzona nieodpłatna mediacja. Jedno spotkanie podczas dyżuru z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator, spełniający wymagania określone w art. 4a ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
2. Punkt Nr 2:
Lp.
Dzień
tygodnia
Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
w poszczególnych dniach tygodnia
Godziny pełnienia dyżuru w punkcie w  poszczególnych dniach tygodnia / Informacje o rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie    
1)
Poniedziałek
Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec
od 14.00 do 18.00 (Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz praw i ochrony obywateli” ul. Mickiewicza 14/1, 10-509 Olsztyn).
2)
Wtorek
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik
od 14.00 do 18.00 (Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz praw i ochrony obywateli” ul. Mickiewicza 14/1, 10-509 Olsztyn).
3)
Środa
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
od 8.00 do 12.00 (Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz praw i ochrony obywateli” ul. Mickiewicza 14/1, 10-509 Olsztyn).
4)
Czwartek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno
od 14.00 do 18.00 (Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz praw i ochrony obywateli” ul. Mickiewicza 14/1, 10-509 Olsztyn).
5)
Piątek
Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
od 12.00 do 16.00 (Stowarzyszenie „Inicjatywa na rzecz praw i ochrony obywateli” ul. Mickiewicza 14/1, 10-509 Olsztyn).
W zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb będzie w punkcie prowadzona nieodpłatna mediacja. Jedno spotkanie podczas dyżuru z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.”
§ 2
W Zarządzeniu Nr 44/2019 Starosty Nowomiejskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2020 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 57/2020 Starosty Nowomiejskiego z dnia 16 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 58/2020 Starosty Nowomiejskiego z dnia 19 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 68/2020 Starosty Nowomiejskiego z dnia 25 maja 2020 r. , Zarządzeniem Nr 77/2020 Starosty Nowomiejskiego z dnia 7 lipca 2020 r. § 1a otrzymuje następujące brzmienie:
㤠1a
W okresie między 6 października 2020 r. do odwołania można zobowiązać by osoby, które udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie realizowały przedmiot umowy zdalnie i porozumiewały się z wszystkim osobami uprawnionymi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osobom udzielającym nieodpłatną pomoc prawną i świadczącym nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zostaną przekazane niezbędne dokumenty oraz informacje o osobach uprawnionych umówionych do punktów.
W okresie między 6 października 2020 r. do odwołania można zobowiązać, by mediatorzy podczas dyżuru poświęconego nieodpłatnej mediacji, o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) realizowali przedmiot umowy zdalnie i porozumiewali się z wszystkim osobami uprawnionymi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Mediatorom zostaną przekazane niezbędne dokumenty oraz informacje o osobach uprawnionych umówionych do punktów.
3. O decyzji odwołania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 i 2 poinformuje się niezwłocznie pisemnie lub elektronicznie e-mailem.”
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-05 13:37:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-05 13:37:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-29 17:18:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony