ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-12-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:52:59 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Pismo w sprawie przesłania uchwały Rady Powiatu - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycja do Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Krzysztof Andrzejczak
12:51:26 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr L/307/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycja do Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Krzysztof Andrzejczak
12:35:37 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Uchwała Nr XLIX/300/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 października 2022 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycja do Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Krzysztof Andrzejczak
12:35:31 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Pismo w sprawie przesłania uchwały Rady Powiatu - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycja do Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Krzysztof Andrzejczak
12:35:13 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Uchwała Nr 143/904/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 października 2022 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycja do Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Krzysztof Andrzejczak
12:34:58 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Petycja do Rady Powiatu i Zarządu Powiatu - sprzeciw dla zaniknięcia oddziału ginekologiczne- położniczego rooming-in w Nowym Mieście Lubawskim - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycja do Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Krzysztof Andrzejczak
12:04:18 Edycja elementu informacja Petycja do Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.
(widoczna od 2022-08-30 12:47:00)
Krzysztof Andrzejczak

Zmiany z dnia: 2022-11-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:10:52 Edycja elementu załącznik do informacji Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie pisma dotyczącego sprzeciwu wobec likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego w Szpitalu w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycje do Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Krzysztof Andrzejczak
09:56:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Opinia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie pisma z dnia 4.08.2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycje do Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Krzysztof Andrzejczak

Zmiany z dnia: 2022-11-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:11:24 Edycja elementu załącznik do informacji Petycja do Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycje do Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Krzysztof Andrzejczak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony