ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 227/2022 Starosty Nowomiejskiego z dnia 5 maja 2022 r.

Informacja ogłoszona dnia 2022-05-10 14:56:59 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości oraz kontroli i obiegu dokumentów księgowych oraz procedur weryfikacji, rozliczeń przechowywania i archiwizacji  dla projektu pn. „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim” Nr RPWM.09.01.01-28-0103/20 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie RPWM 09.01.00 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie RPWM.09.01.01 Rozwój specjalistycznych usług medycznych (zwanego dalej: Projektem) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), art. 40  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się zasady (politykę) rachunkowości dla projektu pn. „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim” Nr RPWM.09.01.01-28-0103/20 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie RPWM 09.01.00 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie RPWM.09.01.01 Rozwój specjalistycznych usług medycznych (zwanego dalej: Projektem) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się procedury weryfikacji robót, usług i dostaw za które dokonywana jest płatność, zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Ustala się zasady kontroli i obiegu dowodów księgowych Projektu, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się zakładowy plan kont dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim do ewidencji i rozliczania Projektu, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Ustala się zakładowy plan kont dla budżetu Powiatu Nowomiejskiego do ewidencji i rozliczania Projektu, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Ustala się procedury rozliczenia projektu w tym przygotowanie wniosków o płatność, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Ustala się procedury przechowywania i archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się  powołanemu Zespołowi projektowemu do realizacji projektu pn.: „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-10 14:56:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-10 14:56:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-10 14:56:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
34 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony