ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 250/2022 Starosty Nowomiejskiego z dnia 1 września 2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-06 15:56:42 przez Krzysztof Andrzejczak

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2022/2023 Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 110 ust. 3 i 5 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) i §17 ust. 3,4,11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) po uzyskaniu opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty: 
§ 1. Zatwierdzam aneks nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2022/2023 Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 2. Analiza aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2022/2023 stanowi załącznik nr 1. 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Analiza aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2022/2023 Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 250/2022 Starosty Nowomiejskiego z dnia 1 września 2022 r.
 
Lp.
Nazwa szkoły/
placówki
Zatrudnienie administracji i obsługi
Oddziały w roku  szkolnym
2021/2022
Oddziały w roku szkolnym 2022/2023
Liczba
nauczycieli
zatrudnio-nych
w pełnym
wymiarze
Liczba nauczycieli zatrudnio-nych w niepełnym wymiarze
Liczba godzin ponadwy-miarowych po uśrednie-niu
Liczba godzin ponadwy-miarowych
na pełen
etat nauczyciela
Godziny w szkole ogółem po uśrednie-niu
Godziny ogółem: w tym godziny nie  dydaktyczne
Inter-nat
Godziny dydak-tyczne/ ilość oddziałów
Ilość uczniów
Ilość uczniów
Godziny dydaktyczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
1.
Zespół Szkół im. C. K. Norwida w
Nowym Mieście Lubawskim
Szkoła
Administracja - 5 osób
(każda osoba pełen etat)
Obsługa -
9 osób
(każda osoba na pełen etat)
Oddziały - 20
Oddziały - 21
37
6
255,87
6,92
986,72
 
Ogółem godziny w szkole : 1041,5
Godziny
niedydak-tyczne:
- pedagog szkolny - 23
- pedagog specjalny-11,5
- doradca zawodowy - 20
- internat - 60
- biblioteka -  45
- psycholog - 11,5 - vacat
Razem: 159,5
60
42
Internat   
2 osoby (nauczyciele) + dozór nocny (1 pracownik obsługi)
Uczniowie -
472 +10 nauczań indywidualnych
Uczniowie -
554+ 3
nauczania indywidualne
Godziny dydaktyczne:
882
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-06 15:48:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-06 15:56:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-11 12:32:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
277 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony