ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 251/2022 Starosty Nowomiejskiego z dnia 1 września 2022 roku

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-06 16:05:46 przez Krzysztof Andrzejczak

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2022/2023 Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 110 ust. 3 i 5  w zw. z art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) i §17 ust. 3,4,11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) po uzyskaniu opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty: 
§ 1. Zatwierdzam aneks nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2022/2023  Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.
§ 2. Analiza aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2022/2023 stanowi załącznik nr 1. 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.  
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Analiza aneksu nr 1 do arkusza organizacji roku szkolnego 2022/2023 Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 251/2022 Starosty Nowomiejskiego z dnia 1 września 2022 r.
 
Lp.
Nazwa szkoły/
placówki
Zatrudnienie administracji i obsługi
Oddziały w roku  szkolnym
2021/2022
Oddziały w roku szkolnym 2022/2023
Liczba
nauczycieli
zatrudnio-nych
w pełnym
wymiarze
Liczba nauczycieli zatrudnio-nych w niepełnym wymiarze
Liczba godzin ponadwy-miarowych po uśrednieniu
Liczba godzin ponadwy-miarowych
na pełen
etat nauczyciela.
Godziny w szkole ogółem po uśrednie-niu
Godziny ogółem: w tym godziny nie  dydaktyczne
Inter-nat
Godziny dydaktycz-ne/ ilość oddziałów
Ilość uczniów
Ilość uczniów
Godziny dydaktyczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
1.
Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
Szkoła
Administracja - 6 osób
(6 etatu)
Obsługa -
8 osób
(8 etatów)
Oddziały - 35
Oddziały - 37
69
4
456,50
6,62
1669,47
Ogółem godziny w szkole: 1760,5
Godziny niedydaktyczne:
- biblioteka - 30
- pedagog szkolny - 44,5
 - pedagog specjalny - 15,5
- kierownik kształcenia praktycznego - 9
- doradca zawodowy - 10
- psycholog - 15,5 - vacat
- biblioteka - 15 - vacat
Razem: 109
-
44,64
Uczniów-
884 + 4 nauczanie indywidualne
Uczniów -
953
Godziny dydaktyczne:
1651,5

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-06 15:59:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-06 16:05:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-06 16:07:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
50 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony