ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 368/2023 Starosty Nowomiejskiego z 9 listopada 2023

Informacja ogłoszona dnia 2023-11-13 07:49:18 przez Krzysztof Andrzejczak

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 110 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) i §17 ust. 3,4,12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) :
§ 1. Zatwierdzam aneks nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół Zawodowych  w Kurzętniku.
§ 2. Analiza aneksu nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 stanowi załącznik nr 1. 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.  
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 13.11.2023 r.

Analiza aneksu nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 368/2023 Starosty Nowomiejskiego z dnia 09 listopada 2023 r.
 
Lp.
Nazwa szkoły/
placówki
Zatrudnienie administracji i obsługi
Oddziały w roku  szkolnym
2022/2023
Oddziały w roku szkolnym 2023/2024
Liczba
nauczycieli
zatrudnio-nych
w pełnym
wymiarze
Liczba nauczycieli zatrudnio-nych w niepełnym wymiarze
Liczba godzin ponadwy-miarowych po uśrednieniu
Liczba godzin ponadwy-miarowych
na pełen
etat nauczyciela
Godziny w szkole ogółem po uśrednie-niu
Godziny ogółem: w tym godziny nie  dydaktyczne
Inter-nat
 
 
Godziny dydaktycz-ne/ ilość oddziałów
Ilość uczniów
Ilość uczniów
Godziny dydaktyczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
1.
Zespół Szkół Zawodo-wych w Kurzę-tniku
 
Szkoła
Administra-cja - 6 osób
(6 etatu)
Obsługa-
8 osób
(8 etatów)
 
 
 
Oddziały - 35
 
Oddziały - 40
65
5
661,11
10,17
1853,38
Ogółem godziny w szkole: 1960,5
Godziny
niedydaktyczne:
- biblioteka - 60;
- pedagog szkolny - 44;
- pedagog specjalny - 16;
- kierownik kształcenia praktycznego - 9;
- doradca zawodowy - 10;
- psycholog - 20 - vacat.
Razem: 139
-
45,54
Uczniów-
884 + 4 nauczania indywidu-alne
Uczniów-
954 + 8 nauczania indywidu-alne
Godziny dydaktyczne:
1821,5
 
Aneks w związku z:
1. Przyznanie 16 h zajęć w ramach przyznanego nauczania indywidulanego dla ucznia klasy I TE/TH zgodnie z zaleceniami orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidulanego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-13 07:41:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-13 07:49:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-13 07:49:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
45 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony