ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 393/2024 Starosty Nowomiejskiego z 5 lutego 2024

Informacja ogłoszona dnia 2024-02-09 11:51:28 przez Krzysztof Andrzejczak

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 110  w zw. z art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) i §17 ust. 3,4,12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502):
§ 1. Zatwierdzam aneks nr 8 do arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 2. Analiza aneksu nr 8 do arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 stanowi załącznik nr 1. 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.  
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Analiza aneksu nr 8 do arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 393/2023 Starosty Nowomiejskiego z dnia 05 lutego 2024 roku
 
Lp.
Nazwa szkoły/
placówki
Zatrudnienie administracji i obsługi
Oddziały w roku  szkolnym
2022/2023
Oddziały w roku szkolnym 2023/2024
Liczba
nauczycieli
zatrudnio-nych
w pełnym
wymiarze
Liczba nauczycieli zatrudnio-nych w niepełnym wymiarze
Liczba godzin ponadwy-miarowych po uśrednie-niu
Liczba godzin ponadwy-miarowych
na pełen
etat nauczyciela.
Godziny w szkole ogółem po uśrednieniu
Godziny ogółem: w tym godziny nie  dydaktyczne
Inter-nat
Godziny dydaktycz-ne/ ilość oddziałów
Ilość uczniów
Ilość uczniów
Godziny dydaktyczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
 
Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubaw-skim
Szkoła
Administracja  - 5 osób
(każda osoba pełen etat)
Obsługa -
8 osób
(każda osoba na pełen etat)
Oddziały - 21
Oddziały - 22
37
6
358,13
9,68
1102,69
Ogółem godziny w szkole: 1170,60
Godziny
niedydaktyczne:
- pedagog
/psycholog - 50;
- doradca zawodowy - 20;
- internat - 60;
- biblioteka - 45.
Razem:175
60
45,25
Internat
2 osoby
(nauczyciele)
+ dozór nocny
(1 pracownik obsługi)
Uczniowie - 553 + 8 nauczań indywidu-alnych
Uczniowie
- 624 + 8 nauczania indywidu-alne
Godziny dydaktyczne:
995,60
 
Uzasadnienie:
  1. Aneks związany jest z przydzieleniem 12 godzin nauczania indywidualnego dla uczenia klasy IV c na okres do końca roku szkolnego 2023/2024; 12 godzin nauczania indywidualnego dla ucznia klasy III e na okres II semestru roku szkolnego 2023/2024; 12 godzin nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy II d na okres II semestru roku szkolnego 2023/2024; 12 godzin nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy I a na okres II semestru roku szkolnego 2023/2024; 12 godzin nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy I a na okres do końca roku szkolnego 2023/2024 zgodnie z zaleceniami Orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
  2. Aneks w związku z powrotem nauczyciela z długotrwałego zwolnienia lekarskiego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak - starosta nowomiejski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-09 11:39:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-09 11:51:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-14 07:22:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
84 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony