ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 402/2024 Starosty Nowomiejskiego z 26 marca 2024

Informacja ogłoszona dnia 2024-03-27 16:47:46 przez Krzysztof Andrzejczak

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 13 do arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 110 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) i §17 ust. 3,4,12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2736):
§ 1. Zatwierdzam aneks nr 13 do arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół Zawodowych  w Kurzętniku.
§ 2. Analiza aneksu nr 13 do arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 stanowi załącznik nr 1. 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.  
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 27.03.2024 r. 

Analiza aneksu nr 13 do arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 402/2024 Starosty Nowomiejskiego z dnia 26 marca 2024 r. 
 
Lp.
Nazwa szkoły/
placówki
Zatrud-nienie admini-stracji i obsługi
Oddziały w roku  szkolnym
2022
/2023
Oddziały w roku szkolnym 2023
/2024
Liczba
nauczy-cieli
zatrudnio-nych
w pełnym
wymiarze
Liczba nauczy-cieli zatrudnio-nych w niepełnym wymiarze
Liczba godzin ponad-wymia-rowych po uśrednieniu
Liczba godzin ponadwy-miarowych
na pełen
etat nauczy-ciela
Godziny w szkole ogółem po uśrednie-niu
Godziny ogółem: w tym godziny nie  dydak-tyczne
Inter-nat
 
 
Godziny dydak-tyczne/ ilość oddzia-łów
Ilość uczniów
Ilość uczniów
Godziny dydak-tyczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
 
 
1.
 
Zespół Szkół Zawodo-wych w Kurzę-tniku
Szkoła
Admini-stracja-
6 osób
(6 etatu)
Obsługa-
8 osób
(8 etatów)
 
Oddziały -  35
 
Oddziały - 40
66
5
629,81
9,54
1828,08
Ogółem godziny w szkole: 1966,0
Godziny
niedydak-tyczne:
- biblioteka -  60;
- pedagog szkolny - 44;
- pedagog specjalny - 16;
- kierownik kształcenia praktycz-nego - 9;
-doradca zawodowy -  10.
Razem: 139
- psycho-log -  8 - vacat.
-
45,48
Uczniów -
884 + 4 nauczania indywidu-alne
Uczniów -
940 + 7 nauczań indywidu-alnych
Godziny dydak-tyczne:
1819,0
 
Aneks w związku z:
1. Odjęciem 2 h zajęć rewalidacyjnych - uczeń BS I st. decyzją Rady Pedagogicznej został skreślony z listy uczniów (uczeń pełnoletni). 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak - starosta nowomiejski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-27 16:47:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-27 16:47:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-27 16:47:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
59 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony