ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 404/2024 Starosty Nowomiejskiego z 16 kwietnia 2024

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-04-17 14:41:27 przez Krzysztof Andrzejczak

w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 1042 oraz art. 222 §  6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465), art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 530), art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz § 14 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 29/193/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (ze zm.), zarządza się co następuje:
§ 1
Ustala się Regulamin pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania jego treści do wiadomości pracownikom  Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3
Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu pracy traci moc Regulamin pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim ustalony zarządzeniem Nr 105/2013 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10 grudnia 2013 r., zmieniony zarządzeniami: 
1) zarządzeniem Nr 138/2014 Starosty Nowomiejskiego z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, 
2) zarządzeniem Nr 66/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, 
3) zarządzeniem Nr 37/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, 
4) zarządzeniem Nr 71/2020  z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, 
5) zarządzeniem Nr  75/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, 
6) zarządzeniem Nr 82/2020 z dnia 07 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, 
7) zarządzeniem Nr 167/2021  z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, 
8) zarządzeniem Nr  266/2022  z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, 
9) zarządzeniem Nr  363/2023  z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, 
10) zarządzeniem Nr 377/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony