ˆ

Zarządzanie kryzysowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 17/2010 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Informacja ogłoszona dnia 2010-03-31 07:48:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

ZARZĄDZENIE nr 17/2010 STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art.17 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym /Dz. U. z 2007 Nr 89 , poz. 590 ze zm./ zarządza się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej Zespołem w składzie:
1.Przewodniczący Zespołu – Starosta Nowomiejski, zwany dalej Przewodniczącym.
2. Zastępca Przewodniczącego – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
3. Koordynator ds., bezpieczeństwa i porządku publicznego - Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim,
4. Koordynator ds., planowania cywilnego – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.
5. Członkowie Zespołu:
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim,
- Dyrektor Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Mieście Lubawskim,
- Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 2
Przewodniczący, stosownie do zaistniałej sytuacji, może doraźnie włączyć do pracy w Zespole inne osoby nie będące członkami Zespołu spośród:
1. Kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
2. Osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym lub w powiatowych jednostkach organizacyjnych służb, inspekcji i straży .
3. Przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych.
4. Innych osób zaproszonych przez Przewodniczącego.
§ 3
Do zadań zespołu należy w szczególności:
1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2. przygotowanie propozycji działań i przedstawianie Staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie Reagowania Kryzysowego;
3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4. opiniowanie Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego;
5. opiniowanie wojewódzkiego planu ochrony infrastruktury krytycznej w zakresie dotyczącym obszaru powiatu nowomiejskiego.
§ 4
1.Zespół działa na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Starostę Nowomiejskiego.
2. Zespół zbiera się planowo raz na kwartał lub doraźnie na polecenie Przewodniczącego lub innej osoby przez niego wyznaczonej.
§ 5
1. Miejscem pracy Zespołu jest Sala Operacyjna Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim
2. Przewodniczący może zarządzić posiedzenie Zespołu w innym miejscu niż określone w § 5 ust. 1.
§ 6.
Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 7.
Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży zobowiązuję do:
1. Czynnego udziału w pracach Zespołu,
2. Delegowania swoich przedstawicieli ( specjalistów – ekspertów ) do wykonywania zadań w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
3. Utrzymania w gotowości do działania posiadanych sił i środków niezbędnych do przeciwdziałania zagrożeniom i usuwania wszelkich zagrożeń i skutków zdarzeń kryzysowych,
4. Udostępnienia posiadanej łączności przewodowej i bezprzewodowej do koordynacji i kierowania podległymi siłami i środkami.
5. Natychmiastowego przekazywania informacji o zaistniałych nadzwyczajnych zdarzeniach, które powodują zagrożenia dla ludzi i środowiska
6. Współdziałania z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych ,
7. Składania Staroście Nowomiejskiemu dobowych meldunków sytuacyjnych o nadzwyczajnych zdarzeniach i prowadzonych działaniach na terenie Powiatu Nowomiejskiego poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
§ 8.
Traci moc zarządzenie Nr 33/2007 STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO z dnia 4 września 2007 r. roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kazimierz Grzonkowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz grzonkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-03-31 07:47:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-03-31 07:48:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-06 12:23:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1564 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony