ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XVIII/149/2011 Rady Powiatu Nowomiejskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/175/04 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim - wejście w życie: 21.02.2012.

Informacja ogłoszona dnia 2012-06-22 14:55:25 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XVII/149/2011
RADY POWIATU NOWOMIEJSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/175/04 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 97 ust. 5 w związku z art. 51b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz.
1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się w całości Uchwałę nr XXV/175/04 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Uzasadnienie
Uchwałą nr XXV/175/04 z dnia 27 lipca 2004r. Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim ustaliła organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim. Rada Powiatu podjęła w/w uchwałę w oparciu o wówczas obowiązujące przepisy ustawy o pomocy społecznej. Ustawą z dnia 12 lutego 2010r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r. Nr 40, poz. 229), wprowadzono zmianę w ustawie o pomocy społecznej polegającą między innymi na dodaniu art. 51b, który określa wysokość oraz zasady odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, do których zalicza się Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim. W związku z powyższym uchwała Rady Powiatu jest bezprzedmiotowa i podlega uchyleniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
-
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
-
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-22 14:55:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-22 14:55:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-12 14:11:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
626 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony