ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: 130/826/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 130/826/2022

Szczegóły informacji

130/826/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: 130/2022

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-06-10

Data wejścia w życie: 2022-06-10

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2022-06-10

Tytuł aktu:

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Na podstawie:

Na podstawie § 2, § 3, § 4 pkt 2 i 3 uchwały Nr XL/249/2022 Rady Powiatu z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXVIII/240/2021 Rady Powiatu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 r. oraz § 11 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXXVIII/240/2021 Rady Powiatu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 r. w związku z art. 212 ust. 2 pkt 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). 
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
 

Treść:

§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 200.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.000.000 zł.
§ 2. 1. Okres kredytowania ustala się od dnia uruchomienia kredytu w 2022 r. do dnia ostatniej spłaty kredytu w 2028 r. 
2. Ustala się koszt obsługi kredytu miesięcznie, począwszy od 2022 r. do 2028 r.
§ 3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 
§ 4. Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu pokryte będzie dochodami własnymi budżetu powiatu z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych oraz subwencji ogólnej. 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
Uzasadnienie do uchwały Nr 130/826/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 czerwca 2022 r.
Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę planowanego deficytu budżetu w wysokości 200.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.000.000 zł. Kredyt w wysokości 1.200.000 zł z planowanym okresem kredytowania do 31 grudnia 2028 r., łącznie 60 rat. Harmonogram spłat kredytu i obciążenia poszczególnych lat budżetowych przedstawia poniższa tabela:
 
Lata budżetowe
Ilość rat kapitału w roku
Wysokość 1 raty spłacanej w okresach miesięcznych
Obciążenie spłatą kredytu kolejnych lat budżetowych
Obciążenie spłatą odsetek w kolejnych latach budżetowych
Symulowany koszt kredytu w poszczególnych latach na podstawie WIBOR 3M  
+ marża banku
2022
0
0,00
0,00
31 760,00
31 760,00
2023
0
0,00
0,00
95 280,00
95 280,00
2024
12
20 000,-
240 000,-
86 546,00
326 546,00
2025
12
20 000,-
240 000,-
67 490,00
307 490,00
2026
12
20 000,-
240 000,-
48 434,00
288 434,00
2027
12
20 000,-
240 000,-
29 378,00
269 378,00
2028
12
20 000,-
240 000,-
10 322,00
250 322,00
Łącznie
60
-
1 200 000,-
369 210,00
1 569 210,00
 
W budżecie powiatu na 2022 r w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – na ogólną kwotę 779.501,00 zł w tym: 
  • na obsługę odsetek od planowanego kredytu w wysokości 1.200.000 zł – zabezpieczono w 2022 r. 31.760,00 zł (na podstawie stawki WIBOR 3M z 17.05.2022 r w wysokości 6,44% + planowana marża banku).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-14 09:45:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-14 09:45:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-14 09:45:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
60 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony