ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLVII/285/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XLVII/285/2022

Szczegóły informacji

XLVII/285/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVII/2022

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-07-28

Data wejścia w życie: 2022-07-28

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2022-07-28

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXVIII/240/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 r. ze zm.

Na podstawie:

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje: 

Treść:

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje: 
§ 1.
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 209.120,79 zł. 
Plan dochodów po zmianie – 64.012.826,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 
w tym: 
dochody bieżące – 47.536.556,59 zł,
dochody majątkowe – 16.476.270 zł. 
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 209.120,79 zł. 
Plan wydatków po zmianie – 76.613.513,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 78.425,79 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 9.446.617,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b. 
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4. 
5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5. 
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6. 
7. Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7. 
8. Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 8. 
9. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 47.170.961,59 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.168.334,96 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 9.687.207,69 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 2.004.720,92 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.443.705,02 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 33.582 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 53.910 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiat – 779.501 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 29.442.552 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 27.872.552 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.570.000 zł. 
10. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 2. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 11.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Wiśniewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-02 22:41:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-02 22:42:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-02 22:42:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
62 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony