ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: 145/915/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 145/915/2022

Szczegóły informacji

145/915/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: 145/2022

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-11-14

Data wejścia w życie: 2022-11-14

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2022-11-14

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinasowania opłat za kształcenie

Na podstawie:

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj.  Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1762) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinasowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe  (Dz. U. z 2019 poz. 1653) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli,  Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr 109/15/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinasowania opłat za kształcenie otrzymuje brzmienie: Środki finansowe planowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli w roku 2022 z podziałem na szkoły i placówki oświatowe. Kwota przeznaczona na dofinasowanie doskonalenia zawodowego w roku 2022 wynosi 72 096,00 zł
 
Szkoła/placówka
Koszty związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach ( § 2 ust. 1 rozporządzenia)
Koszty wynagrodzenia osób (§ 2 ust.2 rozporządzenia)
Opłaty pobierane za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 2 ust. 3 rozporządzenia)
Koszty druku i dystrybucji materiałów
szkoleniowych i informacyjne
(§ 2 ust. 4 rozporządzenia)
Razem
Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
2 000,00
5 000,00
30 000,00
5 030,00
42 030,00
Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim
1 000,00
0,00 zł
21 928,00
2 000,00
24 928,00
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim
Poradnia Psycholo-giczno-Pedago-giczna
0,00
1 600,00
3 538,00
0,00
5 138,00 zł
Razem
72 096,00
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie.
Dnia 21.10.2022 toku Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim złożyła wniosek o dokonanie zmian w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-15 13:53:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-15 13:53:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-15 13:55:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
240 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony