ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: 165/1043/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 165/1043/2023

Szczegóły informacji

165/1043/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: 165/2023

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-05-11

Data wejścia w życie: 2023-05-11

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2023-05-11

Tytuł aktu:

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/283/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie:

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 1526 ze zm.), w związku z art. 39 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/192/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 listopada 2016 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r., poz.39) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.1. Przeprowadza się w terminie od 12.05.2023 r. do 19.05.2023 r. konsultacje  projektu uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/283/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2. Konsultacje odbędą się w formie:
a) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego w dniu 19.05.2023 r. 
b) umieszczenia projektu Uchwały na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl,  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  z możliwością zgłaszania opinii  i uwag  w postaci ankiety stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały w formie  elektronicznej.
3. Zaproszenie na otwarte spotkanie  z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego zostanie umieszczone na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl,  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń. Dodatkowo Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego otrzyma zaproszenie w formie  elektronicznej. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Czapliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-12 20:05:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-12 20:05:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-12 20:05:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony