ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: LVIII/363/2023Drukuj informacjęAkt prawny: LVIII/363/2023

Szczegóły informacji

LVIII/363/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LVIII/2023

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-05-25

Data wejścia w życie: 2023-05-25

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2023-05-25

Tytuł aktu:

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie:

Na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Postanawia się uznać petycję złożoną przez grupę mieszkańców miejscowości Mroczno (data wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego - 24.03.2023 r.) dotyczącą remontu drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Mroczno – Sugajenko i drogi Nr 1276N przez wieś Mroczno za zasadną, ale niemożliwą do zrealizowania w najbliższym czasie z powodu braku środków finansowych w budżecie powiatu.  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie.
24.03.2023 r. do Kancelarii Starostwa Powiatowego wpłynęło petycja grupy mieszkańców miejscowości Mroczno w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Mroczno – Sugajenko i drogi Nr 1276N przez wieś Mroczno. Pod przedmiotową petycją podpisała się grupa osób fizycznych - mieszkańców Mroczna (192 podpisy). Petycja spełnia wymogi formalne określone w art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Przewodniczący Rady Powiatu 28.03.2023 r. przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja po zapoznaniu się z treścią petycji stwierdziła, co następuje:
W opinii Komisji inwestycja, o którą wnioskują mieszkańcy polegająca na remoncie drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Mroczno – Sugajenko i drogi Nr 1276N przez wieś Mroczno, jest jak najbardziej potrzebna i uzasadniona, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców Mroczna oraz innych użytkowników drogi. Jednak biorąc pod uwagę możliwości budżetowe powiatu oraz konieczność pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, remontowane są w pierwszej kolejności drogi w złym stanie technicznym, na które jest już gotowa dokumentacja techniczna i na które można pozyskać dofinansowanie. Budżet powiatu jest poważnie obciążony z uwagi na konieczność sukcesywnego dokapitalizowania Szpitala Powiatowego (Rada Powiatu przekazała w ostatnich latach na ratowanie szpitala kwotę ponad 7 milionów zł)  oraz zwiększających się wydatków na oświatę (subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów). Ponadto, koszt inwestycji już realizowanych wzrósł znacząco, co stanowi nieplanowane, duże obciążenie dla budżetu powiatu. Z uwagi na to, środki na przebudowę i remonty dróg powiatowych są znacznie ograniczone. Niemniej jednak, Komisja wnioskowała o jak najszybsze ujęcie ww. inwestycji w planach inwestycyjnych i możliwie szybką jej realizację. Zgodnie z art. 9 ust. 2 petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Rada Powiatu przychyla się do opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i uznaje przedmiotową petycję za zasadną, ale niemożliwą do zrealizowania w najbliższym czasie z powodu braku środków finansowych w budżecie powiatu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) na adres osoby reprezentującej mieszkańców, którzy wnieśli petycję, będzie przesłana informacja o sposobie jej załatwienia. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Wiśniewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-31 14:48:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-31 14:48:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-31 14:48:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony