ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: LVIII/364/2023Drukuj informacjęAkt prawny: LVIII/364/2023

Szczegóły informacji

LVIII/364/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LVIII/2023

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-05-25

Data wejścia w życie: 2023-05-25

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2023-05-25

Tytuł aktu:

w sprawie przekazania wniosku dotyczącego przeprowadzenia kontroli w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Na podstawie:

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:ax

Treść:

§ 1. Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeprowadzenia kontroli w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów przez Wydział Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 2. Przekazuje się niniejszy wniosek do rozpatrzenia Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie jako organowi właściwemu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
UZASADNIENIE
10 maja 2023 r. wpłynął wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy Kurzętnik, działającego z upoważnienia wójta, o przeprowadzenie kontroli w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów przez Wydział Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią: organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (Główny Geodeta Kraju oraz wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie) oraz organy administracji geodezyjnej i kartograficznej (marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego oraz starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Zadania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3). Do zadań starosty w zakresie geodezji i kartografii należy w szczególności: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów (art. 7d). Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy kontrole działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej przeprowadzają wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Kontrole przeprowadza się w zakresie legalności, rzetelności i celowości. 
Wobec powyższego, Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nie jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeprowadzenia kontroli w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów przez Wydział Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, jako zadań z zakresu administracji rządowej, jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie. 
Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę. Należy nadmienić, że z uwagi na dużo wcześniej zaplanowany termin sesji, niemożliwe było dotrzymanie tego terminu. Wniosek zostanie przekazany niezwłocznie po podjęciu niniejszej uchwały przez Radę Powiatu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Wiśniewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-31 14:53:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-31 14:53:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-31 14:53:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony