ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: 191/1209/2024Drukuj informacjęAkt prawny: 191/1209/2024

Szczegóły informacji

191/1209/2024

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: 191/2024

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2024-02-08

Data wejścia w życie: 2024-02-08

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2024-02-08

Tytuł aktu:

w sprawie planu kontroli w Domu Dziecka w Pacółtowie, planu nadzoru nad rodzinami zastępczymi w powiecie nowomiejskim oraz w sprawie planu kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2024

Na podstawie:

Na podstawie art. 38 b ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1426 ze zm.) w związku z Uchwałą nr 72/347/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz określenia procedur kontroli oraz Uchwałą nr 132/700/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 72/347/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz określenia procedur kontroli Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Przyjmuje się plan kontroli w Domu Dziecka w Pacółtowie w roku 2024 stanowiący zał. nr 1 do uchwały.
§ 2. Przyjmuje się plan nadzoru nad rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka w powiecie nowomiejskim w roku 2024 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Przyjmuje się plan kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2024 stanowiący zał. nr 3 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Plan kontroli w Domu Dziecka w Pacółtowie w roku 2024
L.p.
Jednostka
/placówka
Metoda
/forma*
Termin Przedmiot i zakres kontroli
Jednostka
/komórka kontrolująca
Nadzorujący  kontrolę
1. Dom Dziecka w Pacółtowie Kontrola problemowa
1. półrocze 2024 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrola bieżącej działalności jednostki
ze szczególnym zwróce-niem uwagi na:
- wskaźnik zatrudnienia -  liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy,
- zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w placówce opiekuńczo – wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem procedur i standardów, o których mowa w § 5, § 10 ust. 1 i 2,
 § 11 ust 1 i 2, § 12, § 18
ust. 3 rozporządzenia MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- obserwacja i rozmowy
z  wychowankami podczas czynności kontrolnych
w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
 
Dyrektor PCPR
Członek Zarządu Powiatu
 
 
Zarząd
Powiatu
 
 
Plan nadzoru nad rodzinami zastępczymi w powiecie nowomiejskim w roku 2024
Lp.
Podmiot /jednostka
Metoda
Termin
Przedmiot
i zakres kontroli
Kontrolujący
jednostka
/organ
Nadzorujący kontrole
1.
Rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe.
Kontrola problemowa
1. półrocze 2024 r.
1. Wypełnianie funkcji rodziny zastępczej – zapewnianie opieki, wychowania i bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych.
2. Ocena wparcia udzielanego przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, starszego specjalisty pracy z rodziną oraz specjalistów.
3.Obserwacja i rozmowy z dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych z uwzględnieniem ich wieku, możliwości intelektualnych oraz stopnia dojrzałości poznawczej.
Członek Zarządu Powiatu
Dyrektor PCPR
Zarząd Powiatu
2.
Rodzinny Dom Dziecka
Kontrola problemowa
1. półrocze 2024 r.
1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom  przebywającym w rodzinnym domu dziecka.
2. Ocena wsparcia udzielanego przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i specjalistów,
3. Obserwacja i rozmowy z dziećmi przebywającymi w rodzinnym domu dziecka
 z uwzględnieniem ich wieku, możliwości intelektualnych oraz stopnia dojrzałości poznawczej.
Członek Zarządu Powiatu
Dyrektor PCPR
Zarząd Powiatu
3.
Rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe, prowadzący rodzinny dom dziecka - w przypadku otrzymania niepokojących sygnałów.
Kontrola doraźna
Zgodnie
ze zgłoszonymi  potrzebami  2024 r.
Zbadanie stanu faktycznego w związku
z otrzymanymi niepokojącymi sygnałami dotyczącymi pełnienia funkcji rodziny zastępczej
 i prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
Członek Zarządu Powiatu
Dyrektor PCPR
Zarząd Powiatu
 
Plan kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2024
Lp.
Podmiot
/jednostka
Metoda
Termin
Przedmiot i zakres kontroli
Kontrolujący organ/jednostka
Nadzorujący kontrole
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Kontrola problemowa
1.  półrocze 2024r.
- ocena sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 
Pracownik Starostwa Powiatowego oraz członek Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-09 11:56:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-09 12:19:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-09 12:19:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
98 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony