ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: 191/1215/2024Drukuj informacjęAkt prawny: 191/1215/2024

Szczegóły informacji

191/1215/2024

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: 191/2024

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2024-02-08

Data wejścia w życie: 2024-02-08

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2024-02-08

Tytuł aktu:

w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu pt: „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła”

Na podstawie:

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz.107) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. 
1. Powołuje się Zespół Projektowy do realizacji projektu  pt: „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy zabytków edycja 1.
2. Dofinansowanie projektu zostanie przekazane w formie dotacji Beneficjentowi dotacji - Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim.
3. Skład Zespołu:
a) Koordynator projektu - Jolanta Domżalska - Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
b) Specjalista ds. inwestycji - Anna Kremska - Specjalista w Wydziale Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych.
c)  Specjalista ds. zamówień publicznych - Beata Widźgowska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych.
d) Specjalista ds. finansowych i rozliczeń w projekcie - Sebastian Kiński - Skarbnik Powiatu/ Jolanta Jamroży - Główny Księgowy Budżetu
f) Specjalista ds. promocji projektu - Krzysztof Andrzejczak - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
4. Zespół powołuje się na okres realizacji projektu.
§ 2. Zadania poszczególnych członków Zespołu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 
1. Na potrzeby pracy Zespołu projektowego powołuje się biuro projektu z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, pokój 112.
2. Nadzór organizacyjny nad działaniem biura sprawuje Koordynator projektu - Jolanta Domżalska - Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 191/1215/2024 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 lutego 2024  r.

Zadania poszczególnych członków zespołu ds. realizacji projektu „Prace konserwatorskie Bazyliki p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim na 700-lecie lokacji miasta i kościoła”.
§1
Do zadań Koordynatora należy:
 • organizowanie, kierowanie, koordynowanie i nadzór merytoryczno-organizacyjny nad pracami zespołu ds. realizacji projektu w tym organizowanie spotkań roboczych oraz narad zespołu;
 • nadzorowanie członków zespołu w zakresie przestrzegania instrukcji, procedur wdrażania projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej naborem - Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej zwaną „BGK”) oraz procedurami i przepisami wewnętrznymi;
 • bezpośredni nadzór nad realizacją projektu z zakresu zadań Wnioskodawcy w projekcie oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dotację;
 • bieżąca współpraca z przedstawicielami BGK i Beneficjentem dotacji w zakresie realizowanego projektu;
 • przekazywanie BGK na każde jej wezwanie informacji i wyjaśnień na temat stanu przygotowania i realizacji projektu, w tym także przedkładanie wymaganych dokumentów;
 • informowanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu oraz IZ o wszelkich zagrożeniach w realizacji projektu;
 • monitorowanie zgłoszonych zmian występujących w toku realizacji projektu w stosunku wniosku aplikacyjnego i udzielonej promesy - opracowanie pism do BGK, prowadzenie procedury zmiany zakresu wniosku;
 • sporządzanie projektów uchwał i procedur niezbędnych do realizacji projektu we współpracy z pozostałymi członkami zespołu;
 • prowadzenie, gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji projektowej (z wyłączeniem dokumentacji przechowywanej zgodnie z przyjętymi procedurami w innych komórkach);
 • zapewnianie organizacyjnej obsługi biura projektu.
§2
Do zadań Specjalisty ds. inwestycji należy:
 • współpraca z Beneficjentem dotacji w zakresie realizowanych inwestycji zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie o dotację;
 • niezwłoczne zgłaszanie koordynatorowi uchybień i zagrożeń dotyczących realizacji inwestycji, planowanych zmian w zakresie i terminie realizacji inwestycji;
 • udział w spotkaniach roboczych i naradach Zespołu w toku realizacji projektu.
§3
Do zadań Specjalisty ds. zamówień publicznych należy:
 • współpraca z Beneficjentem dotacji w zakresie prowadzonych postępowań zakupowych zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentach naboru, wniosku o promesę oraz warunkami określonymi w umowie o dotację;
 • niezwłoczne zgłaszanie koordynatorowi uchybień i zagrożeń dotyczących realizacji inwestycji w zakresie prowadzonych postępowań, planowanych zmian w ich zakresie i terminie ich realizacji oraz innych zagrożeń, które mogą mieć wpływ na realizację inwestycji;
 • udział w spotkaniach roboczych i naradach Zespołu w toku realizacji projektu.
§4
Do zadań Specjalisty ds. finansowych i rozliczeń w projekcie należy:
 • prowadzenie dla projektu wyodrębnionej ewidencji księgowej;
 • rozliczanie pod względem finansowym projektu na podstawie protokołów odbioru prac i umowy o dotację na realizację projektu;
 • nadzór nad prowadzeniem rachunkowości projektu u Wnioskodawcy zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji naboru;
 • gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji całej dokumentacji finansowej związanej z projektem;
 • udział w spotkaniach roboczych i naradach Zespołu w toku realizacji projektu.
§5
Do zadań Specjalisty ds. promocji projektu należy:
 • prowadzenie właściwej promocji projektu, tj. zgodnej z warunkami naboru, jak i owiązującymi przepisami prawa i wytycznymi we współpracy z Beneficjentem dotacji;
 • niezwłoczne informowanie Koordynatora projektu o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach mających wpływ na właściwą realizację projektu;
 • przekazywanie dowodów/ dokumentów potwierdzających podjęte działania promocyjne do biura projektu;
 • opisywanie dokumentów finansowych dotyczących promocji pod względem zgodności z zakresem merytorycznym;
 • udział w spotkaniach roboczych i naradach Zespołu w toku realizacji projektu;
 • bieżąca współpraca z pozostałymi członkami Zespołu i Beneficjentem dotacji w zakresie niezbędnym do prowadzenia właściwej promocji projektu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-09 13:10:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-09 13:10:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-09 13:10:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
43 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony