ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: 198/1263/2024Drukuj informacjęAkt prawny: 198/1263/2024

Szczegóły informacji

198/1263/2024

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: 198/2024

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2024-04-11

Data wejścia w życie: 2024-04-11

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2024-04-11

Tytuł aktu:

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie podstawowym z możliwością negocjacji dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo”

Na podstawie:

Na podstawie art. 32 ust. 1 i  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 54 ust. 2 i art. 239 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.  1. Dokonuje się wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie podstawowym z możliwością negocjacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo" realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez: Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o. o. z Brodnicy. Cena ofertowa brutto wynosi: 1 644 679,47 zł 
(słownie: jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 47/100).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
« powrót do poprzedniej strony