ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: 198/1271/2024Drukuj informacjęAkt prawny: 198/1271/2024

Szczegóły informacji

198/1271/2024

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: 198/2024

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2024-04-11

Data wejścia w życie: 2024-04-11

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2024-04-11

Tytuł aktu:

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie:

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 2 ust. 2 pkt 1 i § 4 uchwały Nr XL/321/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 2329). Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
 

Treść:

§ 1. Wyraża się zgodę na objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 700 (słownie: siedemset) udziałów po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów.
§ 2. Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zostanie poinformowana o zrealizowanym przedsięwzięciu w zakresie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny, na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu.        
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
« powrót do poprzedniej strony