ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: 4/16/2024Drukuj informacjęAkt prawny: 4/16/2024

Szczegóły informacji

4/16/2024

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: 4/2024

Kadencja: VII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2024-06-13

Data wejścia w życie: 2024-06-13

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2024-06-13

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie:

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.2024 r. poz.107) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 6 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim stanowiącego załącznik do uchwały Nr 29/193/2019  Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 września 2019 r. otrzymuje brzmienie: 
㤠6.
1. W strukturze organizacyjnej Starostwa występują  następujące wydziały, biura, samodzielne stanowiska pracy i referaty utworzone w strukturze wydziałów:
 
Lp.
Nazwa wydziału
Symbol
1)
Wydział Architektury i  Budownictwa
AB
2)
Wydział Budżetu i Finansów
FN
3)
Wydział Geodezji i Nieruchomości
GK
4)
Wydział Komunikacji i Transportu
KM
5)
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
OR
6)
Wydział Oświaty, Kultury i Promocji
OP
7)
Wydział Środowiska i Rolnictwa
8)
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ZK
9)
Wydział Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych
GM
10)
Stanowisko do spraw Kontroli
KN
11)
Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
AW
12)
Biuro Rady Powiatu
BR
13)
Geodeta Powiatowy
GP
14)
Komórka organizacyjna na prawach referatu:  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
PO
15)
Pełnomocnik do spraw Zarządzania Systemem Jakości
PJ
16)
Pion Ochrony Informacji Niejawnych
PN
17)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
RK
18)
Inspektor ochrony danych
OD
19)
Biuro do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych
FZ
20)
Radca Prawny
RP
21)
Archiwum zakładowe 
AZ
 
§ 2. 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 29/193/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,  otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
§ 3. 
§ 17 załącznika nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 29/193/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,  otrzymuje  brzmienie:
„§ 17 Biuro do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych
1. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych dla projektów, których wnioskodawcą i beneficjentem jest Powiat  Nowomiejski a realizatorem Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, a w szczególności:
1) Monitoring, analiza i rekomendacja dostępnych środków z funduszy zewnętrznych  na realizację prawnie przyporządkowanych zadań powiatu,   
2) Przygotowywanie wspólnie z komórkami organizacyjnymi lub zespołami zadaniowymi wniosków o finansowanie projektów ze środków zewnętrznych,
3) Realizacja i monitorowanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi oraz zespołami zadaniowymi projektów wdrożonych, w tym nadzór nad ich prawidłowym przebiegiem, terminowością realizacji zadań i rozliczeniem,
4) Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym niezbędnej sprawozdawczości w zakresie ustalonym w projekcie,
5) Identyfikacja i eliminowanie nieprawidłowości oraz zarządzanie zmianami w projektach,
6) Monitorowanie projektów w okresie ich trwałości lub utrzymania efektów,
7) Archiwizacja dokumentów projektowych w zakresie ustalonym w projekcie.
2. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych dla projektów, których wnioskodawcą i/lub beneficjentem środków jest Powiat Nowomiejski a realizatorem pozostałe jednostki organizacyjne powiatu w sytuacji gdy zaistnieją przesłanki do: 
a) współdziałania z realizatorem projektu w procesie pozyskiwania środków i realizacji projektu, 
b) monitorowania procesu pozyskiwania środków i realizacji projektów w tych jednostkach. 
3. Współpraca ze Zgromadzeniem Wspólników Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o. w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji dla projektów, w których wnioskodawcą jest Powiat Nowomiejski.  
4. Prowadzenie zestawienia realizowanych projektów, których wnioskodawcą i/lub beneficjentem środków jest powiat nowomiejski.
5. Utrzymywanie kontaktów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie problematyki regionalnej.
6. Współpraca z podmiotami zajmującymi się tematyką ponadregionalną i europejską dysponującymi funduszami pomocowymi.   
7.Koordynacja i monitorowanie wykonania strategii rozwoju powiatu nowomiejskiego oraz prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości w tym zakresie”.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowomiejskiemu. 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 17.06.2024 r.   
Uzasadnienie
Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego wynikają z potrzeby zapewnienia właściwego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edward Żuralski - przewodniczący Zarządu Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-17 14:06:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-17 14:07:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-17 14:07:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
71 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony