ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: IV/22/2024Drukuj informacjęAkt prawny: IV/22/2024

Szczegóły informacji

IV/22/2024

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: IV/2024

Kadencja: VII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2024-06-20

Data wejścia w życie: 2024-06-20

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2024-06-20

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr LXIV/395/2023 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2024 r. ze zm.

Na podstawie:

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. W budżecie powiatu nowomiejskiego na 2024 r. dokonuje się następujących zmian:
1. Po stronie dochodów: Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 238.532,14 zł. Plan dochodów po zmianie – 100.044.796,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym: dochody bieżące – 73.189.595,14 zł,
dochody majątkowe – 26.855.201 zł.
2. Po stronie wydatków: Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 238.532,14 zł. Plan wydatków po zmianie – 104.006.856,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 65.267,14 zł. Plan
dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 9.847.101,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do uchwały.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
6. Plan przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
7. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 66.996.159,14 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.606.198,93 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 11.924.515,30 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 4.512.770,91 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.302.452 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 526.678 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 0 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiatu – 1.123.544 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 37.010.697 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 27.990.252 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 9.020.445 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
§ 2. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego stanowi załącznik nr 10 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Wiśniewski - przewodniczący Rady Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-24 12:48:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-24 12:49:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-24 14:17:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
192 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony