ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego pn. Promowanie zdrowego stylu życia
Nr aktu prawnego
158/1005/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego pn. Turystyka i krajoznawstwo
Nr aktu prawnego
158/1004/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego pn. Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim
Nr aktu prawnego
158/1003/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Nr aktu prawnego
158/1002/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego pn. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo-opiekuńczych
Nr aktu prawnego
158/1001/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego pn. Aktywizacja niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
158/1000/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego pn. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Nr aktu prawnego
158/999/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego pn. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Nr aktu prawnego
158/998/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku
Nr aktu prawnego
158/997/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania wniosku o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” w roku 2023
Nr aktu prawnego
158/996/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji