ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr 66/307/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do zawierania umów cywilno-prawnych mających bezpośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych i wystawiania faktur VAT w imieniu i na rzecz powiatu Nowomiejskiego
Nr aktu prawnego
177/1115/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowomiejski podczas ich nieobecności
Nr aktu prawnego
177/1114/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych” na rzecz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pacółtowie - III
Nr aktu prawnego
177/1113/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3
Nr aktu prawnego
177/1112/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2024 rok wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie
Nr aktu prawnego
177/1110/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2024 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie
Nr aktu prawnego
177/1109/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji środka trwałego o nazwie "Chodnik w miejscowości Jamielnik"
Nr aktu prawnego
177/1108/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji środka trwałego o nazwie "Chodnik w miejscowości Kąciki"
Nr aktu prawnego
177/1107/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację majątku trwałego Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą w Kurzętniku
Nr aktu prawnego
177/1106/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr aktu prawnego
176/1105/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji