ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia bilansu skonsolidowanego powiatu nowomiejskiego za 2021 r.
Nr aktu prawnego
131/833/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/282/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
Nr aktu prawnego
131/832/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”
Nr aktu prawnego
131/831/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
Nr aktu prawnego
131/830/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr aktu prawnego
130/829/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny
Nr aktu prawnego
130/828/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz upoważnienia dwóch członków zarządu do dokonywania czynności prawnych w zakresie podpisania umowy na bankową obsługę budżetu Powiatu Nowomiejskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu
Nr aktu prawnego
130/827/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nr aktu prawnego
130/826/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie oddania w najem powierzchni reklamowej na elewacji budynku administracyjno – biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
130/825/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Skarlin (część działki 459)
Nr aktu prawnego
130/824/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji