ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi Jamielnik w Jamielniku, któremu zlecono realizację zadania publicznego
Nr aktu prawnego
146/928/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzona realizacja zadania publicznego Powiatu Nowomiejskiego w 2023 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nr aktu prawnego
146/927/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowomiejski
Nr aktu prawnego
146/926/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Nowomiejskiego Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila” w Pacółtowie, któremu zlecono realizację zadania publicznego
Nr aktu prawnego
145/925/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Nowomiejskiego Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila” w Pacółtowie, któremu zlecono realizację zadania publicznego
Nr aktu prawnego
145/924/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych dla zadania: E-administracja w Powiecie Nowomiejskim
Nr aktu prawnego
145/922/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wniosku w sprawie wszczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trypie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych dla zadania: E-administracja w Powiecie Nowomiejskim.
Nr aktu prawnego
145/921/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wniosku w sprawie wszczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trypie podstawowym bez negocjacji na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim
Nr aktu prawnego
145/919/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pod nazwą „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania: Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa”
Nr aktu prawnego
145/917/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pod nazwą „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa”
Nr aktu prawnego
145/916/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji