ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Nowomiejski jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Nr aktu prawnego
LX/374/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r.
Nr aktu prawnego
LX/373/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zmian do planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023
Nr aktu prawnego
LX/372/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pacółtowie
Nr aktu prawnego
LX/371/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr LI/309/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2023 r. ze zm.
Nr aktu prawnego
LX/370/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/308/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2023 – 2037 ze zm.
Nr aktu prawnego
LX/369/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia „Amazonki” w Nowym Mieście Lubawskim, któremu zlecono realizację zadania publicznego
Nr aktu prawnego
171/1068/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/283/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Nr aktu prawnego
LIX/368/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr LI/309/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2023 r. ze zm.
Nr aktu prawnego
LIX/367/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/308/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2023 – 2037 ze zm.
Nr aktu prawnego
LIX/366/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji