Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

152/960/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: 152/2023

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-01-12

Data wejścia w życie: 2023-01-12

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2023-01-12

Tytuł aktu:

w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych powiatu nowomiejskiego

Na podstawie:

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr LI/309/2022 Rady Powiatu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2023 r. w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 48 ust. 2, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526). Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Lokować wolne środki budżetowe powiatu nowomiejskiego na wynegocjowanych lokatach terminowych do dnia 31 grudnia 2023 r.:
1) w ramach bankowej obsługi budżetu powiatu nowomiejskiego;
2) w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 
§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie transakcji w sprawie prowadzenia lokat terminowych na rachunkach negocjowanych lokat terminowych w banku wykonującym obsługę budżetu powiatu nowomiejskiego oraz w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu powiatu. 
§ 3. Do zawarcia transakcji określonych w § 2 wyznacza się następujące osoby:
1) Andrzej Ochlak – Przewodniczący Zarządu,
2) Jerzy Czapliński – Członek Zarządu.
§ 4. Upoważnia się Pana Sebastiana Kińskiego – Skarbnika Powiatu do negocjowania warunków, w tym stóp procentowych i wykonywania czynności operacyjnych lokowania.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.
 
Uzasadnienie do uchwały Nr 152/960/2023 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 stycznia 2023 r.
Zgodnie z planem przychodów na 2023 r. określonym w uchwale LI/309/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego 2023 r. oraz dokonanej analizie harmonogramu realizacji wydatków budżetowych w 2023 r., ustalono możliwość lokowania środków finansowych na dogodnych warunkach wynegocjowanych z bankiem, który zaproponuje wyższe oprocentowanie niż środki oprocentowane na bieżącym rachunku budżetu powiatu. Odsetki kapitałowe uzyskane od zdeponowanych środków finansowych budżetu powiatu na negocjowanych lokatach terminowych zwiększą dochody własne powiatu w 2023 r. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-17 14:17:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-17 14:17:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-17 14:17:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
299 raz(y)