Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

LVII/352/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LVII/2023

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-04-27

Data wejścia w życie: 2023-04-27

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2023-04-27

Tytuł aktu:

w sprawie petycji

Na podstawie:

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Petycję złożoną przez grupę mieszkańców miejscowości Biskupiec w sprawie budowy oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 1293N od ul. Polnej do drogi wojewódzkiej nr 538 – postanawia się przekazać według właściwości Radzie Gminy Biskupiec.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
31.03.2023 r. do Kancelarii Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo Przewodniczego Rady Gminy Biskupiec przekazujące według właściwości petycję grupy mieszkańców miejscowości Biskupiec w sprawie budowy oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 1293N od ul. Polnej do drogi wojewódzkiej nr 538. Do pisma załączono uchwałę nr LIII/483/23 Rady Gminy Biskupiec z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości oraz uchwałę nr 4/2023 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Biskupiec z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia przez Komisję stanowiska odnośnie zasadności petycji wniesionej przez osoby fizyczne w sprawie budowy oświetlenia od ul. Polnej przy drodze powiatowej do chodnika przy drodze wojewódzkiej przy Trzech Podkowach w miejscowości Biskupiec. 
Na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2023 r. sprawą petycji zajęła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja po zapoznaniu się z treścią petycji, stwierdziła, co następuje:
Petycję należy przekazać wg. właściwości z powrotem do Rady Gminy Biskupiec, bowiem zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), to do gminy należy planowanie i finansowanie oświetlenia przy drogach - w tym powiatowych. Kompetencje gminy nie ograniczają się jedynie do ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych.
Ponadto, Komisja wyraziła ubolewanie wobec faktu, że po raz kolejny Rada Gminy Biskupiec podejmując uchwałę o przekazaniu petycji do Rady Powiatu, próbuje przerzucić odpowiedzialność za oświetlenie dróg, przejść dla pieszych itp. na powiat. 
Artykuł 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), mówi jasno, że to do gminy należy planowanie i finansowanie oświetlenia przy drogach - w tym powiatowych, wojewódzkich i innych. Dlatego też Komisja apeluje do członków Rady Gminy Biskupiec, aby ponownie pochylili się nad tą petycją i rozpatrzyli ją w duchu dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców. W ocenie Komisji, to Radnym Rady Gminy Biskupiec powinno najbardziej zależeć, aby załatwić ten problem, wszak chodzi między innymi o bezpieczne poruszanie się dzieci do szkoły, mieszkańców itd. Wstępny kosztorys całego tego zadania tj. budowa chodnika, przejścia dla pieszych i oświetlenia wynosi około 350 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę, że teoretycznie budowa chodnika leży niejako po stronie powiatu nowomiejskiego, budowa przejścia dla pieszych po stronie województwa warmińsko-mazurskiego, natomiast po stronie gminy Biskupiec tylko oświetlenie, zatem partycypacja gminy w kosztach tej budowy nie powinna być znacząca. W związku z powyższym, tym bardziej niezrozumiała jest dla Komisji postawa Rady Gminy Biskupiec, która nie chce zająć się tym problemem, tak ważnym dla mieszkańców Biskupca.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. Wobec powyższego, Rada Powiatu przychyla się do opinii Komisji i postawia załatwić petycję w sposób określony w par. 1 niniejszej uchwały.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Wiśniewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-04 14:29:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-04 14:29:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-04 14:48:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
322 raz(y)