Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

LVII/350/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LVII/2023

Kadencja: I kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-04-27

Data wejścia w życie: 2023-04-27

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2023-04-27

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr LI/309/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2023 r. ze zm.

Na podstawie:

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. W budżecie powiatu nowomiejskiego na 2023 r. dokonuje się następujących zmian:
1. Po stronie dochodów:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 71.932 zł.
Plan dochodów po zmianie – 62.081.613 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
w tym:
dochody bieżące – 52.054.830 zł,
dochody majątkowe – 10.026.783 zł.
2. Po stronie wydatków:
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 71.932 zł.
Plan wydatków po zmianie – 76.649.335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 39.000 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.988.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do uchwały.
4. Plan przychodów i dochodów oraz wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące – 51.728.243 zł, w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.374.666,31 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 10.399.675,69 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 2.684.555 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.201.769 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 65.000 zł,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 0 zł,
g) wydatki na obsługę długu powiatu – 1.002.577 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 24.921.092 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 23.406.092 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.515.000 zł.
6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 2. Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu nowomiejskiego na 2023 r. stanowi załącznik nr 7 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Wiśniewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-04 14:47:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-04 14:47:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-04 14:48:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
304 raz(y)