Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

165/1046/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: 165/2023

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-05-11

Data wejścia w życie: 2023-05-11

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2023-05-11

Tytuł aktu:

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania: Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego realizowanego w ramach projektu pt.: „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”- II

Na podstawie:

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 52 – 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.  Powołuje się komisję do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania: Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego, realizowanego w ramach projektu pt.: „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim” - II współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie RPWM.09.01.00: Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 09.01.01: Rozwój specjalistycznych usług medycznych.
§ 2. W skład komisji do przeprowadzenia postępowania wchodzą:
1. Przewodniczący – Jerzy Czapliński
2. Sekretarz – Beata Widźgowska 
3. Członek komisji – Anna Kremska
4. Członek komisji – Krzysztof Andrzejczak
5. Członek komisji – Halina Lewandowska
§ 3. Członkowie komisji zobowiązani są wykonywać wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przepisami szczególnymi.
§ 4. Członkowie komisji zobowiązani są wykonywać wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne  zgodnie z „Regulaminem pracy komisji przetargowej” obowiązującym w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 5. Po zakończeniu postępowania komisja przetargowa przekazuje kompletną dokumentację komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za zamówienia publiczne.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Czapliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-12 20:19:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-12 20:19:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-12 20:19:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
304 raz(y)