Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

166/1047/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: 166/2023

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-05-18

Data wejścia w życie: 2023-05-18

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2023-05-18

Tytuł aktu:

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pod nazwą „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem – w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976”

Na podstawie:

Na podstawie art. 32 ust. 1 i  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.  Dz. U. z 2022r. poz. 1526 ze zm)  oraz art. 54 ust. 2 i art. 239 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.1. Dokonuje się wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem – w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez: COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62 - 070 Palędzie. Cena ofertowa brutto wynosi: 3 163 642,90 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 90/100).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-22 09:06:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-22 09:33:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-22 09:33:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
219 raz(y)