Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

I/15/2024

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: I/2024

Kadencja: VII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2024-05-06

Data wejścia w życie: 2024-05-06

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2024-05-06

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowomiejskiego

Na podstawie:

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 107) oraz  art. 9 ust. 2,  art. 36 ust. 3 oraz art. 37 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz § 3 pkt 1 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960 ze zm.) uchwala, co następuje:
 

Treść:

§ 1. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dla Starosty Nowomiejskiego w wysokości 10 250,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
2. Ustala się dodatek funkcyjny w wysokości 3 150,00 zł. /słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych/.
3. Ustala się dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 4 020,00 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia złotych).
§ 2. Traci moc uchwała  Nr LV/342/2023 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowomiejskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Wiśniewski - przewodniczący Rady Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-11 08:20:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-11 08:20:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-11 08:20:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
187 raz(y)