Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

1/3/2024

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: 1/2024

Kadencja: VII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2024-05-16

Data wejścia w życie: 2024-05-16

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2024-05-16

Tytuł aktu:

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Na podstawie:

Na podstawie art.48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz.U. z 2024 r. poz.107), Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. 
1. Udziela Pani Iwonie Mrozińskiej – Członkowi Zarządu pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu i na rzecz Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim wszelkich czynności faktycznych i prawnych:
- niezbędnych do złożenia Wniosku/Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowy Program Odbudowy Zabytków zwanego dalej „Programem”, a w szczególności:
1) oświadczenia o akceptacji Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Regulaminem”;
2) oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i stosowania zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO;
3) oświadczenia dotyczącego pomocy publicznej oraz korzystania ze środków publicznych przy  realizacji Inwestycji;
4) Wniosków o dostęp do Aplikacji służącej do obsługi Programu;
oraz 
- wniosków i oświadczeń składanych w imieniu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim do Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z postępowaniem dotyczącym przyznania Dofinansowania z Programu, w  szczególności:
1) Wniosku/wniosków o udzielenie Promesy, a także zawartych w tych wnioskach oświadczeń;
2) oświadczeń zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
3) Wniosku/wniosków o wypłatę/wypłaty, a także zawartych w tym wniosku/tych wnioskach oświadczeń.
2. Pełnomocnictwo reprezentanta zostanie podpisane w formie elektronicznej przez:
- Edwarda Żuralskiego – Przewodniczącego Zarządu (Starosta Nowomiejski);
- Marcina Bulińskiego – Członka Zarządu.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edward Żuralski - przewodniczący Zarządu Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-17 07:36:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-17 07:36:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-17 07:36:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
230 raz(y)