Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

2/6/2024

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: 2/2024

Kadencja: VII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2024-05-24

Data wejścia w życie: 2024-05-24

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2024-05-24

Tytuł aktu:

w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny

Na podstawie:

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 4 uchwały Nr XL/321/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 2329). 
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
 

Treść:

§ 1. Zamierza się wnieść do spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością” wkład pieniężny w wysokości 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objąć przez Powiat Nowomiejski nowoutworzone udziały w ilości 700 (słownie: siedemset) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów.
§ 2. Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zostanie poinformowana o zamiarze wniesienia i objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny, na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edward Żuralski - przewodniczący Zarządu Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-28 12:57:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-28 12:57:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-31 12:04:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
108 raz(y)